Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5354

Tytuł:

zarządzenie nr 89/08 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2008 r

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-11-27
Organ wydający:Burmistrz Miasta Zielonka
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 192 pozycja: 5354
Hasła:

ZARZĄDZENIE Nr 89/08 BURMISTRZA MIASTA ZIELONKA z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2008 rok. Na podstawie § 11 pkt 3 uchwały Rady Miasta Zielonka nr XV/132/07 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zielonka na 2008 rok i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Zielonka zarządza, co następuje: § 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Zielonka wg. następującej klasyfikacji: Wydatki

Dz. 1 750 75023 4300 4410 758 75818 4810 854 85415 3240 900 90001 4300 4430 90002 4210 90095 4210 4270 4390 Rozdz. 2 § 3 Administracja publiczna Urzędu gmin (miasta i miasta na prawach powiatu) zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe rezerwy, w tym: rezerwa ogólna Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi zakup usług pozostałych różne opłaty i składki Gospodarka odpadami zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Razem Treść 4 Zmniejszenia 5 836 836 836 0 3 164 3 164 3 164 3 164 0 0 0 9 935 3 835 94 3 741 0 0 6 100 5 000 1 100 13 935 Zwiększenia 6 836 836 0 836 0 0 0 0 3 164 3 164 3 164 9 935 0 0 0 3 835 3 835 6 100 6 100 0 0 13 935

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na rok 2008. Burmistrz: Adam Łossan
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.210.6353

  zarządzenie nr 110/08 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta zielonka na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1036

  zarządzenie nr 112/08 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.551

  uchwała nr XXVI/249/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2587

  uchwała nr XXX/298/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1805

  zarządzenie nr 6/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Miasta Zielonka na 2009r. do Uchwały Rady Miasta Zielonka Nr XXXI/ 308/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2009 rok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5353

  zarządzenie nr 102/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5352

  zarządzenie nr 84/2008 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5351

  zarządzenie nr 503/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 23 października 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2008 roku i lata następne

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5350

  zarządzenie nr 502/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 23 października 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5349

  zarządzenie nr 72/2008 Wójta Gminy Poświętne z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.