Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5357

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 23 listopada 2009r. o wynikach przedterminowych Wójta Gminy Rzeczniów przeprowadzonych w dniu 8 listopada 2009r. oraz w dniu 22 listopada 2009

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-11-27
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Radomiu
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 192 pozycja: 5357
Hasła:wybory

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU z dnia 23 listopada 2009 r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Rzeczniów przeprowadzonych w dniu 8 listopada 2009r. oraz w dniu 22 listopada 2009r. Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm. 1) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.2) Komisarz Wyborczy w Radomiu podaje do publicznej wiadomości wyniki przedterminowych wyborów Wójta Gminy Rzeczniów przeprowadzonych w dniu 8 listopada 2009r. oraz w dniu 22 listopada 2009r. I. Głosowanie w dniu 8 listopada 2009r. 1. Wójta wybierano spośród 3 zgłoszonych kandydatów. 2. Uprawnionych do głosowania było 3 880 osób. 3. Wydano kart do głosowania 1 707 wyborcom. 4. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych wyjętych z urny) 1 707, to jest 43,99% uprawnionych do głosowania. 5. Głosów ważnych oddano 1 666, to jest 97,60% ogólnej liczby głosów oddanych. 6. Głosów nieważnych oddano 41, to jest 2,40% ogólnej liczby głosów oddanych. II. Ponowne głosowanie w dniu 22 listopada 2009r. 1. Uprawnionych do głosowania było 3 871 osób. 2. Wydano kart do głosowania 1 918 wyborcom. 3. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych wyjętych z urny) 1 918, to jest 49,55% uprawnionych do głosowania. 4. Głosów ważnych oddano 1 885, to jest 98,28% ogólnej liczby głosów oddanych. 5. Głosów nieważnych oddano 33, to jest 1,72% ogólnej liczby głosów oddanych. 6. Wyboru dokonano, ponieważ: w wyborach, w głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów uzyskał BUREK Karol zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRA GMINA.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 48, poz. 327 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111.

2

Komisarz Wyborczy w Radomiu: Grzegorz Wójtowicz:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.123.3954

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 11 lipca 2011r. o wynikach wyborów Wójta Gminy w Radzanowie przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2011 r. oraz w dniu 10 lipca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.161.5099

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2011r. o wynikach wyborów ponownych Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko przeprowadzonych w dniu 28 sierpnia 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.4602

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 1 sierpnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gielniowie przeprowadzonych w dniu 31 lipca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5540

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 16 lipca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipsku przeprowadzonych w dniu 15 lipca 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.3728

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kazanowie przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Termin zapłaty podatku w dniu wolnym od pracy

  Czy w sytuacji, gdy termin zapłaty podatku dochodowego wypada w sobotę 20 listopada, mogę dokonać przelewu w pn. 22 listopada?

 • Termin zapłaty na fakturze

  Kontrahent wystawił fakturę w dniu 1 listopada 2009 r. (niedziela i święto) z terminem zapłaty 8 listopada 2009 r. (niedziela). Chcemy dokonać wpłaty gotówkowej bezpośrednio (...)

 • Święto a dzień wolny od pracy

  Zatrudniam pracowników w podstawowym systemie czasie pracy. Czy jestem zobowiązany jako pracodawca oddać pracownikom dzień wolny za dzień 1 listopada?

 • Termin nawiązania stosunku pracy

  Zatrudniłem pracownika od 1 października do 31 października. Obecnie chcę zawrzeć nową umowę o pracę na czas określony od 1 listopada do 30 listopada. Z jakim terminem (...)

 • Dzień wolny za 11 listopada dla niepełnoetatowca

  Pracownik zatrudniony jest na część etatu, dokładnie 4/5. Jego czas pracy obejmuje 8 h dziennie od poniedziałku do czwartku (4 dni w tygodniu). Czy taki pracownik ma (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5356

  porozumienie nr 11/2009 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 1 lipca 2009r. Zawarte w dniu 01 lipca 2009r. pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 zwanym dalej ?Powiatem?, a Gminą Gniewoszów z siedzibą w Gniewoszowie , ul. Lubelska 16, zwanym dalej ,,Gminą? w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5355

  zarządzenie nr 51/2009 Wójta Gminy Pionki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5354

  zarządzenie nr 89/08 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5353

  zarządzenie nr 102/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5352

  zarządzenie nr 84/2008 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.