Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5363

Tytuł:

uchwała nr XLVII/222/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 23 października 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gózd

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-11-28
Organ wydający:Rada Gminy w Goździe
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 193 pozycja: 5363
Hasła:ulice

UCHWAŁA XLVII/222/2009 RADY GMINY W GOŹDZIE z dnia 23 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gózd. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 8 ust. lila ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985r (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Gózd uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się nazwę ?Świerkowa? drodze wewnętrznej stanowiącej działki ewidencyjne nr 11/5, 13/1 w miejscowości Gózd biegnącej od drogi krajowej relacji Radom - Zwoleń w kierunku północnym do końca działek 11/1 i 13/2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia u- Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Gózd: Krzysztof Molendowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.151.4544

  uchwała nr XLV/213/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 4 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gózd

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.133.3983

  uchwała nr XLIII/208/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Małęczyn Stary

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.127.3781

  uchwała nr XLII/202/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej w miejscowości Małęczyn Nowy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.2.51

  uchwała nr XLIX/334/2010 Rady Gminy Lipno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Mórkowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3553

  uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gózd.

porady prawne online

Porady prawne

 • Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości

  Zmieniono administracyjnie nazwę miejscowości, w której się urodziłem. Wiąże się to ze zmianą różnego rodzaju dokumentów jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, (...)

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Podstawa przeniesienia funkcjonariusza

  Co jest podstawą przeniesienia funkcjonariusza Policji na stanowisko w inne miejscowości?

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5362

  uchwała nr XLVII/221/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5361

  uchwała nr XXIV/101/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 10 września 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Sobienie Jeziory

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5360

  uchwała nr XXXIV/186/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5359

  uchwała nr XXXIV/181/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5358

  uchwała nr XXXIV/180/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.