Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/455/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miasto Świdnica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-11-13
Organ wydający:Rada Miejska w Świdnicy
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 194 pozycja: 3410
Hasła:sport

UCHWAŁA NR XXXVII/455/09 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miasto Świdnica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159, z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale nr XVII/213/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miasto Świdnica wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 4 uchyla się ust. 4; 2) w § 8 uchyla się pkt 6. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MICHAŁ SZUKAŁA
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.70.69

  uchwała nr XXVII/144/09 Rady Miasta Sejny z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Miasto Sejny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XXI/151/08 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na ternie Gminy Zabłudów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.60.58

  uchwała nr XX/162/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2779

  uchwała nr XIX/167/2012 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 maja 2012r. uchylająca uchwalę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Wronki

 • DZ. URZ. 2009.155.1398

  uchwała nr III/4/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Starachowice

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Rekultywacja terenu przy braku planu

  Kupiłem teren do rekultywacji po starej piaskowni. W starym planie (już nie obowiązującym) do 2010r był zapis: "po wyeksploatowaniu piasku i dokonaniu badań możliwa (...)

 • ESOch w gospodarstwie rolnym

  Posiadam gospodarstwo rolne na terenie gminy L. Baza gospodarstwa przeznaczona pod zabudowę to teren ok 6 ha. Chciałbym zawrzeć umowę z operatorem telefonii komórkowej (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Asystent rodziny

  W gminie funkcjonuje stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o asystencie rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu pracy asystenta z rodziną niezbędna jest (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVII/454/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Miasto Świdnica za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

 • uchwała nr XXXVII/446/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Gminy Miasto Świdnica w zakresie najmu lokali użytkowych

 • uchwała nr XXXVIII/232/2009 Rady Miasta Oleśnica z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta Oleśnicy w roku 2010.

 • uchwała nr XXXIX/231/09 Rady Miasta Milicz z dnia 1 października 2009r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenie Burmistrzowi Gminy Milicz uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

 • uchwała nr XLIII/303/09 Rady Miasta Kudowa Zdrój z dnia 30 października 2009r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.