Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.194.5379

Tytuł:

uchwała nr 1186/XL/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 1160/XXXIX/2009 z dnia 23 września 2009r. (w sprawie nadania nazwy: KAZIMIERZA WIELKIEGO ulicy położonej we wsi Pęchery-Łbiska PGR w gminie Piaseczno)

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-11-30
Organ wydający:Rada Miejska w Piasecznie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 194 pozycja: 5379
Hasła:ulice

UCHWAŁA Nr 1186/XL/2009 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 14 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1160/XXXIX/2009 z dnia 23 września 2009r. (w sprawie nadania nazwy: KAZIMIERZA WIELKIEGO ulicy położonej we wsi Pęchery-Łbiska PGR w gminie Piaseczno). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje: § 1. W tytule uchwały nr 1160/XXXIX/2009 z dnia 23 września 2009r. (w sprawie nadania nazwy: KAZIMIERZA WIELKIEGO ulicy położonej we wsi Pęchery-Łbiska PGR w gminie Piaseczno) w § 1 tekstu uchwały oraz w uzasadnieniu, zmienia się nazwę wsi ?Pęchery- Łbiska PGR? na ?Pęchery-Łbiska osada?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: mgr Mariusz Słowik
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/93/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/64/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.196.5435

  uchwała nr 1160/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2009r. w sprawie nadania nazwy KAZIMIERZA WIELKIEGO ulicy położonej we wsi Pęchery-Łbiska PGR w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. 2012.1160

  uchwała nr XVI/137/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/123/2012 r., z dnia 30 stycznia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2009.488.3575

  uchwała nr XXXIX/154/09 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 września 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2009

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/238/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

  W jaki sposób należy obliczać odsetki od zaległych odsetek?

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Rok obrachunkowy w spółce jawnej

  Spółka jawna zostaje powołana 05.02.2009 r. Rokiem obrachunkowym, zapisanym w umowie spółki, jest okres od 01.04 roku bieżącego do 31.03 roku następnego. Czy w tej (...)

 • Zmiana PKD w KRS

  Prowadzimy m.in. usługi gastronomiczne, z wieloma kontrahentami podpisaliśmy umowy o współpracy handlowej i w związku z tym wystawiamy faktury VAT na usługi marketingowe (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.194.5378

  uchwała nr 1174/XL/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.194.5377

  uchwała nr LI/213/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.194.5376

  uchwała nr XXXVI/172/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 października 2009r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Regimin

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.194.5375

  uchwała nr XXXIX/197/09 Rady Gminy Somianka z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXV/142/2005 Rady Gminy Somianka z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Somianka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.194.5374

  uchwała nr XL/388/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 października 2009r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie m. Nowy Dwór Maz

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.