Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.19.486

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/185/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-03-31
Organ wydający:Rada Powiatu w Kolbuszowej
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 19 pozycja: 486
Hasła:Nauczyciele - regulamin wynagradzania nauczycieli
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.574

  uchwała nr XXXI/342/09 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sieniawa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1409

  uchwała nr XXXVI/248/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w Gminie Tyczyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1091

  uchwała nr V/32/2011 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.35.983

  uchwała nr XXI/149/09 Rady Gminy Lutowiska z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw , wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.22.608

  uchwała nr 185/XXVII/09 Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.485

  decyzja nr OKR-4210-23(5)/2009/881/VIA/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 marca 2009r. (Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.484

  ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Sieniawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.483

  ogłoszenie Starosty Przemyskiego z dnia 24 marca 2009r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Przemyskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.482

  ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Gminy Nowa Dęba

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.481

  ogłoszenie Burmistrza Miasta Dukla z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Dukla

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.