Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.19.487

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/227/09 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających za stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Leżajski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-03-31
Organ wydający:Rada Powiatu Leżajskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 19 pozycja: 487
Hasła:Nauczyciele - wymiar godzin,Nauczyciele - regulamin wynagradzania nauczycieli
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1766

  uchwała nr LIX/329/10 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/227/09 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Leżajski.

 • DZ. URZ. 2009.212.1762

  uchwała nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Raków oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.821

  uchwała nr XXIX/155/09 Rady Gminy Mielec z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mielec

 • DZ. URZ. 2009.319.2375

  uchwała nr XXIX/226/09 Rady Gminy Masłów z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów

 • DZ. URZ. 2009.379.2771

  uchwała nr XXX/187/2009 Rady Gminy Raków z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Raków oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.486

  uchwała nr XXVIII/185/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.485

  decyzja nr OKR-4210-23(5)/2009/881/VIA/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 marca 2009r. (Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.484

  ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Sieniawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.483

  ogłoszenie Starosty Przemyskiego z dnia 24 marca 2009r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Przemyskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.482

  ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Gminy Nowa Dęba

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.