Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXII/322/09 Rady Gminy Miękinia z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-02-10
Organ wydający:Rada Gminy Miękinia
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 19 pozycja: 520
Hasła:alimenty,ośrodki pomocy społecznej

UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA NR XXXII/322/09 z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje: §1 Upoważnia się kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn, zm.). §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY CZESŁAW OSIECKI
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/225/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 czerwca 2010r. uchylająca uchwałę Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 9 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i uchwałę Nr XIX/132/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 2 grudnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/201/10 Rady Gminy Ruja z dnia 5 listopada 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych .

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/152/2008 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/117/2008 Rady Gminy Mietków z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/353/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXI/182/2008 Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kondratowicach

 • uchwała nr XXXVII/104/2008 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

 • uchwała nr XXIII/262/08 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długołęka, dodatków: funkcyjnego, za warunki pracy, motywacyjnego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • uchwała nr XXX/1017/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/110/91 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na osiedla

 • uchwała nr 204/XXVI/08 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowa Ruda, w roku 2009


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.