Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.196.5436

Tytuł:

uchwała nr 1161/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2009r. w sprawie nadania nazwy KALINY ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-02
Organ wydający:Rada Miejska w Piasecznie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 196 pozycja: 5436
Hasła:ulice

UCHWAŁA Nr 1161/XXXIX/2009 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 23 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy Kaliny ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje: § 1. Nadać nazwę ?Kaliny? ulicy wewnętrznej, prywatnej w Henrykowie Urocze, ustanowionej na działkach nr ewid. 80/10 i 88/12, odchodzącej w kierunku południowo-wschodnim od ul. Wschodniej i łączącej ulicę Wschodnia z ulicą Społeczną, jak oznaczono na załączniku graficznym linią pogrubioną i kolorem pomarańczowym. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: Michał Szweycer
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.632

  uchwała nr 841/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy SŁODKA ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2931

  uchwała nr 984/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy Szafranowa ulicy położonej we wsi Henrykow Urocze w Gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.155.3794

  uchwała nr 1452/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy KLIMATYCZNA ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2936

  uchwała nr 989/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy drogi wewnętrznej prywatnej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno z ?Teodora Różyckiego" na ?TRZECH BRZÓZEK?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6549

  uchwała nr 1219/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 221/XV/95 z dnia 22 listopada 1995r.(w sprawie nadania nazwy: BRZOZOWA ulicy położonej w gminie Piaseczno we wsi Kuleszówka)

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.196.5435

  uchwała nr 1160/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2009r. w sprawie nadania nazwy KAZIMIERZA WIELKIEGO ulicy położonej we wsi Pęchery-Łbiska PGR w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.196.5434

  uchwała nr 1159/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2009r. w sprawie nadania nazwy CZTEROLISTNEJ KONICZYNY ulicy dojazdowej, gminnej we wsi Gołków w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.196.5433

  uchwała nr 1158/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczna, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 613/LI/98 z dnia 29.04.1998 r. (Dz. Urz. Nr 36 poz. 119 z dnia 16.07 98 r.)

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.196.5432

  uchwała nr 1150/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.195.5431

  zarządzenie nr 316/2008 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 października 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Gminy Legionowo na 2008 r

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.