Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.19.776

Tytuł:

uchwała nr XXV/319/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 3 marca 2009r. w sprawie uruchomienia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-05-29
Organ wydający:Rada Miejska w Gryficach
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 19 pozycja: 776
Hasła:przedszkola i żłobki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.352

  uchwała nr XXIII/312/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 • DZ. URZ. 2011.469.4548

  uchwała nr XIII/91/2011 RADY GMINY TRZYCIĄŻ z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały XXXV/204/2009 z dnia 22 maja 2009 w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych: Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzyciążu, Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Michałówce, Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tarnawie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.351

  uchwała nr XXIII/311/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej ? przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych.

 • DZ. URZ. 2011.180.1427

  uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rabce-Zdroju.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/190/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 października 2009r. w sprawie: zmian do uchwały nr XVII/101/04 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 czerwca 2004 roku dotyczacej ustalenia sieci publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Nowa Sól.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Wcześniejsze skierowanie dziecka do szkoły

  Niektóre dzieci rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej o rok wcześniej niż rówieśnicy. Jakie akty prawne regulują obowiązek szkolny, a zwłaszcza (...)

 • Woźny jako pracownik samorządowy

  Czy do woźnego w szkole podstawowej mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Rodzaj umowy o pracę nauczyciela

  W pierwszym roku pracy byłam zatrudniona na cz.określony w wymiarze 1 etatu w gimnazjum.W drugim roku na cały etat w szk.podstawowej+1,5 godz.jako dopełnienie etatu (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.775

  uchwała nr XXIII/223/09 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrzany.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.774

  uchwała nr XXIII/221/09 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia samodzielnej instytucji kultury pod nazwą ?Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzanach?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.773

  uchwała nr XXV/167/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.772

  uchwała nr XXVIII/268/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasady poboru opłaty targowej na tymczasowym targowisku w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.771

  uchwała nr XX/180/08 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Chociwel lub jej jednostkom organizacyjnym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.