Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.19.785

Tytuł:

uchwała nr XXXV/224/09 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-05-29
Organ wydający:Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 19 pozycja: 785
Hasła:nauczyciele
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.745

  uchwała nr XXV/154/09 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.792

  uchwała nr XXIX/215/09 Rady Gminy Medyka z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.582

  uchwała nr 191/XXIV/09 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.1010

  uchwała nr XXXIII/204/09 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, sposobu podziału środków na nagrody oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1179

  uchwała nr XXII/177/09 Rady Gminy Stubno z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.784

  uchwała nr XXXV/223/09 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.783

  uchwała nr XXVI/347/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Podańsko.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.782

  uchwała nr XXVI/346/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej w Goleniowie na ulicy Odrodzenia i przyległych - IV etap.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.781

  uchwała nr XXVI/345/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej - sieci wodociągowej w miejscowości Lubczyna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.780

  uchwała nr XXVI/344/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej - sieci wodociągowej do miejscowości Marszewo.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.