Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.199.5541

Tytuł:

uchwała nr 418/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-05
Organ wydający:Rada Miasta Ostrołęki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 199 pozycja: 5541
Hasła:ulice

UCHWAŁA Nr 418/LV/2009 RADY MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale nr VI/30/85 Miejskiej Rady Narodowej w Ostrołęce z dnia 14 stycznia 1985r. w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka (Dz. Urz. Województwa Ostrołęckiego Nr 4, poz. 54) w załączniku nr 1 w pkt 41 wyrazy ?Pawła Findera? zastępuje się wyrazami ?gen. Stanisława Sochaczewskiego?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki: Dariusz Maciak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.199.5537

  uchwała nr 414/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.199.5542

  uchwała nr 419/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.199.5540

  uchwała nr 417/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.199.5538

  uchwała nr 415/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.214.6866

  uchwała nr 457/LVIII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka

porady prawne online

Porady prawne

 • Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia (...)

 • Remonty i prace budowlane

  Wspólnota chce przeprowadzić remont tarasów (uszczelnienie uszkodzonego pokrycia) i dachu (uszczelnienie uszkodzonego pokrycia i kominów). Czy na przeprowadzenie tego (...)

 • Szerokość drogi

  Ile minimum metrów szerokości powinna mieć ślepa uliczka i jakie przepisy to regulują?

 • Prace remontowe w domu jednorodzinnym

  W posiadanym budynku - domu jednorodzinnym potrzebuję przeprowadzić następujące prace: 1. Ocieplenie i pomalowanie elewacji, 2. Wymiana rozlatującego się ogrodzenia, 3. (...)

 • Ulica i numer domu a droga konieczna

  Sąsiad wybudował dom, wszystkie uzgodnienia projektu i adres przyszłego budynku w projekcie był przypisany do ulicy X, do której to ulicy sąsiad miał służebność (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.199.5540

  uchwała nr 417/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.199.5539

  uchwała nr 416/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.199.5538

  uchwała nr 415/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.199.5537

  uchwała nr 414/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.199.5536

  uchwała nr 407/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych stanowiących własność Miasta Ostrołęki.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.