Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.202.5744

Tytuł:

zarządzenie nr 39/2009 Starosty Mławskiego z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej wielofunkcyjnej w Domu Dziecka w Kowalewie w 2010 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-09
Organ wydający:Starosta Mławski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 202 pozycja: 5744
Hasła:pomoc społeczna

ZARZĄDZENIE Nr 39/2009 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej wielofunkcyjnej w Domu Dziecka w Kowalewie w 2010 roku. Na podstawie art. 86 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej wielofunkcyjnej ? w Domu Dziecka w Kowalewie w 2010 roku w kwocie: 3 058,00zł (słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt osiem złotych). § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem iż ogłoszenie o średnim koszcie z § 1 zarządzenia stanowi podstawę do ustalenia odpłatności w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Starosta Mławski: Włodzimierz A. Wojnarowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7533

  zarządzenie nr 38/2010 Starosty Mławskiego z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wielofunkcyjnej w Domu Dziecka w Kowalewie w 2011 roku

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr OBWIESZCZENIE Starosty Sępoleński z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku w 2009 r.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Starosty Sępoleński z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.17.283

  zarządzenie nr 3/2010 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo ? wychowawczej w Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.14.317

  zarządzenie nr 5/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w 2010r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Opiekun dziecka jego przedstawicielem

  Czy dyrektor Domu Dziecka może być przedstawicielem ustawowym wychowanka w procesie karnym?

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Władza ojczyma nad dzieckiem

  Matka 5-latka wyszła powtórnie za mąż. Ojciec dziecka żyje i ma ograniczone prawa rodzicielskie, ponieważ nie mieszka z synem. Jakie prawa do dziecka ma mąż matki? (...)

 • Rodzina zastępcza - prawa i obowiązki

  Czy rodzina zastępcza musi na każde żądanie matki mającej ograniczone prawa rodzicielskie oddawać jej dziecko na kilka dni nie wiedząc dokładnie gdzie i z kim będzie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.202.5743

  uchwała nr XXXII/279/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.202.5742

  uchwała nr XXXII/277/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.202.5741

  uchwała nr 201/XXVI/2009 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.202.5740

  uchwała nr 197/XXV/2009 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 25 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.202.5739

  uchwała nr 140/XXXVII/2009 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.