Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/217/09 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-11-26
Organ wydający:Rada Miejska w Pieńsku
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 203 pozycja: 3640
Hasła:

UCHWAŁA NR XXXVIII/217/09 RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU z dnia 30 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje: § 1. Ulicy w miejscowości Pieńsk (obr. IV) oznaczonej numerem ewidencyjnym 79 (zaznaczona w załączniku graficznym do uchwały) nadaje się nazwę ? ul. Słoneczna. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pieńsku. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Stanisław Słobodzian

Załącznik do uchwały nr XXXVIII/217/09 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 października 2009 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/196/09 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/93/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/94/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/119/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/197/09 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lasowie

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Miejsce rejestracji spółki cywilnej

  Dwie osoby fizyczne, jedna z nich mieszka w mieście A, druga w mieście B. Postanawiają uruchomić działalność - spółkę cywilną. Jedna z tych osób posiada dodatkowo (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LI/265/09 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 października 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego

 • uchwała nr LI/255/09 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 października 2009r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2010 rok

 • uchwała nr LI/254/09 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 października 2009r. w sprawie: wysokości stawek w podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XXXIII/350/09 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/344/09 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 9 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XXXIII/349/09 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/343/09 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 9 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.