Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.20.540

Tytuł:

uchwała nr 236/XXXIV/09 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 213/XXXI/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-04-03
Organ wydający:Rada Gminy Jawornik Polski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 20 pozycja: 540
Hasła:Podatki - od nieruchomości
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.120.771

  uchwała nr XXXII/358/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały własnej Nr XXXI/335/2010 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2009.23.297

  uchwała nr XXXI/206/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Szastarka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/135/2008 Rady Gminy Szastarka z dnia 06 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Szastarka na rok 2009.

 • DZ. URZ. 2009.82.1003

  uchwała nr XXXI/151/2008 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/216/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie gminy Sława przez inne podmioty, niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

porady prawne online

Porady prawne

 • Rozpoczęcie pracy w grudniu, wypłata w styczniu

  W listopadzie 2008 r. wróciłem do Polski z wieloletniego pobytu za granicą. Od 1 grudnia 2008 r. podjąłem pracę w Polsce, a pierwsze wynagrodzenie otrzymałem 9 stycznia (...)

 • Symbole PKWiU a obniżona stawka VAT

  Prowadzę firmę (PKPiR, VAT). Czy to prawda, że od 1 grudnia 2008 r. nie ma obowiązku podawania symbolu PKOB lub PKWiU dla celów obniżonej stawki VAT na fakturze?

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Faktura VAT w ewidencji

  Sp. z o.o. otrzymała fakturę VAT z następującymi danymi: Data dostawy/odbioru 2.09.2008; Data sprzedaży 2.09.2008; Data wystawienia 6.09.2008; Data wydruku 6.09.2008. (...)

 • Opłata za zgłoszenie wierzytelności

  Czy zgłoszenie wierzytelności podczas postępowania upadłościowego podlega opłacie?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.539

  uchwała nr XXXIII/205/09 Rady Gminy Frysztak z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIX/159/2005 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.538

  uchwała nr XXIX/256/09 Rady Gminy Czarna z dnia 17 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wpłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.537

  uchwała nr XXXIII/208/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.536

  uchwała nr XXVIII/266/09 Rady Miasta Strzyżów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru i granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej,

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.535

  uchwała nr 69/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum w referendum lokalnym zarządzonym na dzień 26 kwietnia 2009 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.