Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.20.542

Tytuł:

uchwała nr XXV/191/09 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli z terenu Gminy Skołyszyn

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-04-03
Organ wydający:Rada Gminy Skołyszyn
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 20 pozycja: 542
Hasła:Nauczyciele - regulamin wynagradzania nauczycieli
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2351

  uchwała nr XXIX/217/09 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 18 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli z terenu Gminy Skołyszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.2139

  uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli z terenu Gminy Skołyszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.742

  uchwała nr XXV/190/09 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skołyszyn, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.1022

  uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Skołyszyn do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.443

  uchwała nr XXX/228/09 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr1 Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego ?Skołyszyn?

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.541

  uchwała nr 184/XXVII/09 Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 marca 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.540

  uchwała nr 236/XXXIV/09 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 213/XXXI/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.539

  uchwała nr XXXIII/205/09 Rady Gminy Frysztak z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIX/159/2005 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.538

  uchwała nr XXIX/256/09 Rady Gminy Czarna z dnia 17 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wpłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.537

  uchwała nr XXXIII/208/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.