Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.20.548

Tytuł:

uchwała nr XXIII/229/09 Rady Gminy Żurawica z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za przewozy środkami komunikacji drogowej na terenie Gminy Żurawica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-04-03
Organ wydający:Rada Gminy Żurawica
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 20 pozycja: 548
Hasła:Transport lokalny
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.1022

  uchwała nr 203/XXV/09 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 30 maja 2009r. w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za przewozy środkami komunikacji drogowej na terenie gminy Krasiczyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.187.2938

  uchwała nr XVI/75/11 Rady Gminy Żurawica z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żurawica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.547

  uchwała nr XXIII/228/09 Rady Gminy Żurawica z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żurawica na lata 2009 - 2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żurawica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.926

  uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Żurawica z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Żurawica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.447

  uchwała nr XXXVI/331/10 Rady Gminy Żurawica z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Żurawica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Opodatkowanie gruntu pod stawami

  Dzierżawimy (zwykła umowa; konserwator zabytków nie wyraził zgody abyśmy otrzymali ten grunt w użytkowanie wieczyste) od gminy grunt leżący na terenie zabytkowego (...)

 • Przeniesienie praw nabytych w drodze decyzji ZRID

  Gmina A uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na realizację drogi gminnej (położonej w całości w granicach administracyjnych tejże (...)

 • Zatrudnienie kierowcy skazanego wyrokiem

  Czy możemy zatrudniać kierowcę skazanego prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo w ruchu drogowym (bez utraty uprawnień) jako firma swiadcząca usługi w (...)

 • Kontrola kierowcy na terenie prywatnym

  Czy policja ma prawo kontrolować i zatrzymywać kierowcę na terenie prywatnym?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.547

  uchwała nr XXIII/228/09 Rady Gminy Żurawica z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żurawica na lata 2009 - 2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żurawica

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.546

  uchwała nr XXIV/137/09 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wojaszówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.545

  uchwała nr XXIV/136/09 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24 marca 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojaszówka na lata 2009-2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.544

  uchwała nr XV/35/08 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.543

  uchwała nr XXVII/212/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.