Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.20.551

Tytuł:

porozumienie Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Jasielskim a Powiatem Krośnieńskim dotyczące rozwiązania porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad udzielania uczniom / ich rodzicom / i nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły / przedszkola / i ich rodzicom z terenu Powiatu Jasielskiego pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną Nr I w Krośnie w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzekania o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-04-03
Organ wydający:Zarząd Powiatu w Jaśle
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 20 pozycja: 551
Hasła:Administracja
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2805

  aneks nr 2 Starosty Ciechanowskiego z dnia 30 marca 2009r. do Porozumienia zawartego w dniu 8 października 2001 r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Powiatem Ciechanowskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem zamieszkałych na terenie powiatu.

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2009r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem radziejowskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie Rady Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2009r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem włocławskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 października 2010r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem włocławskim

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie nr . Rady Miasta Włocławek z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem

porady prawne online

Porady prawne

 • Działalność polegająca na udzielaniu korepetycji

  Czy działalność gospodarcza w zakresie udzielania korepetycji z języka obcego wymaga dodatkowo rejestracji działalności oświatowej w odpowiednim organie samorządu (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Wcześniejsze skierowanie dziecka do szkoły

  Niektóre dzieci rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej o rok wcześniej niż rówieśnicy. Jakie akty prawne regulują obowiązek szkolny, a zwłaszcza (...)

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny

  Przedszkola niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenia Zakonne. W jakich obszarach mogę prowadzic nadzór pedagogiczny (pełnię funkcję wizytatora w KO, 1,5 roczny staż (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.550

  porozumienie nr 1/BRD/2009 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Jasło a Oddziałem w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez wspólną realizację budowy dodatkowego oświetlenia oraz oznakowania przejść dla pieszych na drodze krajowej nr 28 Zator - Medyka w Jaśle na ul. 3 - go Maja w lokalizacji: km 205 + 755, km 206 + 114

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.549

  porozumienie nr 34/09 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 1 stycznia 2009r. zawarte w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Radymno w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśli i przyjęcie przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Radymno w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.548

  uchwała nr XXIII/229/09 Rady Gminy Żurawica z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za przewozy środkami komunikacji drogowej na terenie Gminy Żurawica

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.547

  uchwała nr XXIII/228/09 Rady Gminy Żurawica z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żurawica na lata 2009 - 2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żurawica

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.546

  uchwała nr XXIV/137/09 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wojaszówka

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.