Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.205.6008

Tytuł:

uchwała nr XL/227/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 19 października 2009r. nadania nazwy ulicy we wsi Leszno, obręb Leszno PGR.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-12
Organ wydający:Rada Gminy Leszno
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 205 pozycja: 6008
Hasła:ulice

UCHWAŁA Nr XL/227/2009 RADY GMINY LESZNO z dnia 19 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Leszno, obręb Leszno PGR. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje: § 1. Nadaje nazwę ulicy położonej we wsi Leszno, obręb Leszno PGR, zgodnie ze szkicem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały: ulica Lipowa - działka ew. nr 11. § 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicząca Rady Gminy: mgr Barbara Koza
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2882

  uchwała nr XLIV/245/2010 Rady Gminy Leszno z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Leszno, obręb Leszno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.204

  uchwała nr XIII/92/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Leszno, gmina Leszno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.203

  uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaborówek, gmina Leszno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4627

  uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szymanówek, gmina Leszno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4628

  uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaborówek, gmina Leszno.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.205.6007

  uchwała nr XL/226/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 19 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wąsy Kolonia, gmina Leszno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.205.6006

  uchwała nr XXXV/173/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.205.6005

  uchwała nr XXXV/172/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.205.6004

  uchwała nr XI/63/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.205.6003

  uchwała nr XI/62/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/45/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 29 października 2009r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.