Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XL/28/09 Rady Miasta Szczawno-Zdrój z dnia 5 października 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-12-01
Organ wydający:Rada Miasta Szczawno-Zdrój
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 206 pozycja: 3708
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA NR XL/28/09 RADY MIASTA SZCZAWNO-ZDRÓJ z dnia 5 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 i art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala: § 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób określonych w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze zm.) na zasadach określonych w poniższej tabeli:

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny usługi za jedną godzinę dla: osoby samotnie osoby gospodarującej w rodzinie nieodpłatnie nieodpłatnie nieodpłatnie 10% 10% 20% 20% 40% 30% 60% 100% 100%

Dochód na osobę w rodzinie ? procent kryterium dochodowego określony w ustawie o pomocy społecznej do 100% powyżej 101% ? 150% powyżej 151% ? 200% powyżej 201% ? 250% powyżej 251% ? 300% powyżej 301%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Szczawna-Zdroju. § 3. Traci moc uchwała nr XXVII/44/04 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 25 października 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju. Przewodniczący Rady Miejskiej: Stanisław Borkusz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.577

  uchwała nr XXIV/199/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 17 września 2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.578

  uchwała nr XXVI/216/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.353

  uchwała nr XXII/199/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.43.1237

  uchwała nr 194/XXIX/09 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca Uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.8.188

  uchwała nr XXIX/227/09 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

porady prawne online

Porady prawne

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze

  Jakie rozporządzenie reguluje szczegółowe kwestie dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

 • Vat na usługi ogrodnicze

  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje dla usług ogrodniczych typu utrzymanie terenów zielonych, koszenie trawników, przycinanie żywopłotów?

 • Roboty instalacyjne - ryczałt 5,5%

  Wykonuję usługi ślusarki budowlanej: naprawa i regulacja zamków w drzwiach, wymiana wkładek, regulacja i naprawa okien itp. Usługi wykonuję dla Sp-ni mieszkaniowych (...)

 • Usługi doradztwa i reklamowe-stawka Vat

  Firma nasza korzysta z usług firmy polskiej, która jest przedstawicielem targów w Moskwie. Wystawiają nam fakturę za swoje usługi (wynajmują stoisko, świadczą usługi (...)

 • Umieszczenie w domu pomocy społecznej

  Pan X lat 69 mieszka z żoną lat 64, jest właścicielem domu i gospodarstwa rolnego. nie mają dzieci. Oboje posiadają niepełne emerytury bowiem nie przekazali swojego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLIV/238/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty miejscowej

 • uchwała nr XLIV/237/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 • uchwała nr XLIV/236/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XLIV/235/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XXVII/125/2009 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.