Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.206.6098

Tytuł:

uchwała nr XXXII/103/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2010 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-13
Organ wydający:Rada Gminy Parysów - Komisarz Rządowy
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 206 pozycja: 6098
Hasła:podatki

UCHWAŁA Nr XXXII/103/09 RADY GMINY PARYSÓW - KOMISARZ RZĄDOWY z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2010 roku. Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), Rada Gminy - Komisarz Rządowy uchwala, co następuje: § 1. Ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 roku (M.P. Nr 69, poz. 896) średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2009r. przyjmowaną jako podstawa do naliczania podatku leśnego na obszarze gminy na 2010 rok obniża się z kwoty 136,54zł do kwoty 95,00zł za 1m3. § 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parysów. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. Rada Gminy Komisarz Rządowy: Mirosław Łukowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6483

  uchwała nr XI/63/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7829

  uchwała nr XI/56/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3587

  uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Borowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowa w 2012 roku .

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2248

  uchwała nr XL/406/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Trzebownisko w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.2983

  uchwała nr XIII/109/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Trzebownisko w 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Opodatkowanie sprzedaży runa leśnego

  W wielu publikacjach czytałam, że sprzedaż runa leśnego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jest wolna od podatku dochodowego. Są to jakieś (...)

 • Podstawa obliczenia trzynastki

  Z pracownikiem zostały zawarte dwie umowy o pracę na czas określony od 01-04-2010 do 30-09-2010 r. oraz od 06-10-2010 do 05-12-2010 r. Jak należy naliczyć trzynastkę (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Sankcje za nieocechowanie drewna

  Zgodnie z ustawą o lasach na mnie jako właścicielu prywatnego lasu spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty o wycince lasu celem ocechowania tak pozyskanego drewna. Jakie (...)

 • Odliczenie VAT a brak sprzedaży

  Spółka z o.o. zarówno w roku 2010 jak i 2011 prowadziła szczątkową działalność i nie wykazała żadnej sprzedaży opodatkowanej. W roku 2011 dodatkowo naliczyła (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.206.6097

  uchwała nr XXXII/102/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w roku 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.206.6096

  uchwała nr XXXI/210/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.206.6095

  uchwała nr XXXI/205/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości i podmioty gospodarcze za odbiór nieczystości stałych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.206.6094

  uchwała nr XXXI/204/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.206.6093

  uchwała nr XXXI/203/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.