Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6209

Tytuł:

uchwała nr XLI/285/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-15
Organ wydający:Rada Miejska w Przasnyszu
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 208 pozycja: 6209
Hasła:podatki

UCHWAŁA Nr XLI/285/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje: § 1. Średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 886) obniża się z kwoty 34,10zł za 1 dt do kwoty 34,00zł za 1 dt. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza. § 3. Traci moc uchwała nr XXIX/207/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego. § 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: mgr Zbigniew Sztuc
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.802

  uchwała nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6281

  uchwała nr XXXIX/316/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6486

  uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6113

  uchwała nr LIV/400/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5677

  uchwała nr LIV/345/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6208

  uchwała nr XXVIII/167/09 Rady Gminy w Osiecku z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Osieck na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6207

  uchwała nr XXVIII/166/09 Rady Gminy Osieck z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych na terenie Gminy Osieck na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.207.6206

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Piaseczyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.207.6205

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 30 listopada 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szczutowo przeprowadzonych w dniu 29 listopada 2009r

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.207.6204

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 30 listopada 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bielsk przeprowadzonych w dniu 29 listopada 2009r


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.