Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6242

Tytuł:

uchwała nr XXIX/233/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2009r. sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-15
Organ wydający:Rada Gminy w Liwie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 208 pozycja: 6242
Hasła:regulaminy

UCHWAŁA Nr XXIX/233/09 RADY GMINY W LIWIE z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/166/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw. § 1. W uchwale nr XXIII/166/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, wprowadza się następujące zmiany: § 14 otrzymuje brzmienie: Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach, przysługuje dodatek w wysokości określonej w poniższej tabeli: Lp. 1. Wyszczególnienie Przedszkola - do 15 dzieci w oddziale - powyżej 15 dzieci w oddziale Szkoły - do 15 uczniów w oddziale - od 16 do 27 uczniów w oddziale - od 28 uczniów w oddziale Gimnazjum Kwota miesięczna w zł 35 45 32 42 50 80

2.

3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Adam Strąk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.81.623

  uchwała nr XXXX/205/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn podjętego uchwałą nr XXVII/143/2009 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na rok 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.453

  uchwała nr 431/XXXII/2009 Rady Miasta Lubaczów z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.114.3293

  uchwała nr XXIV/176/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/166/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1667

  uchwała nr XXXI/257/10 Rady Gminy w Liwie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII166/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/230/2009 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieruszów?

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6241

  uchwała nr XXIX/227/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6240

  uchwała nr XXIX/226/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6239

  uchwała nr XXXII/292/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6238

  uchwała nr XXXII/291/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie poboru inkasa przez sołtysów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6237

  uchwała nr XXXII/290/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat lokalnych na rok 2010

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.