Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6281

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/316/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Przasnysz
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 208 pozycja: 6281
Hasła:podatki

UCHWAŁA Nr XXXIX/316/09 RADY GMINY PRZASNYSZ z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 6, ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późń. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku (M.P. Nr 68, poz. 886) obniża się z kwoty 34,10zł za 1dt do kwoty 34,00zł za 1dt. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Traci moc uchwała nr XXV/215/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa do obliczenia podatku rolnego. § 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz: Andrzej Sekuna
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.802

  uchwała nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6486

  uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6113

  uchwała nr LIV/400/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6209

  uchwała nr XLI/285/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5677

  uchwała nr LIV/345/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6280

  uchwała nr XXXII/126/2009 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 8 września 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6279

  uchwała nr XXXIX/194/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/188/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 października 2009r w sprawie wsparcia rzeczowego i finansowego w sporcie kwalifikowanym realizowanym przez Gminę Orońsko

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6278

  uchwała nr XXXIX/193/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/128/08 Rady Gminy w Orońsku z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2009 dla celów podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6277

  uchwała nr XXXIX/190/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków z urządzeń kanalizacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6276

  uchwała nr V/184/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie: Nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Magnuszewie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.