Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6321

Tytuł:

uchwała nr XXXV/260/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ostrówek obręb Lipka w gminie Klembów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Klembów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 208 pozycja: 6321
Hasła:ulice

UCHWAŁA Nr XXXV/260/09 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ostrówek obręb Lipka w gminie Klembów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje: § 1.1. Nadaje się ulicy stanowiącej działkę ewidencyjną numer 620/7 położonej we wsi Ostrówek obręb Lipka w gminie Klembów nazwę ?Fryderyka Chopina?. 2. Przebieg ulicy w sposób graficzny obrazuje załącznik nr 1 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Krzysztof Skołorzyński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.3060

  uchwała nr XLII /328/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Ostrówek obręb Lipka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.4867

  uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany nazw ulic we wsi Ostrówek obręb Lipka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.111.3159

  uchwała nr XXXII/237/09 Rady Gminy Klembów z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dobczyn położonej na terenie gminy Klembów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.112.3210

  uchwała nr XXXIV/253/09 Rady Gminy Klembów z dnia 21 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Rasztowska gmina Klembów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.4866

  uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 19 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Michałów

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zgoda wspólnoty na roboty budowlane

  Zamierzam przekształcić lokal mieszkalny na użytkowy. Mieszkanie jest moją własnością, należymy do wspólnoty mieszkaniowej. Uzyskana została zgoda w formie uchwały (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6320

  uchwała nr XXVIII/120/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie stawki opłaty targowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6319

  uchwała nr XXVIII/119/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok i zwolnień z tego tytułu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6318

  uchwała nr XXVIII/118/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok i zwolnień z tego tytułu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6317

  uchwała nr XXVIII/117/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6316

  uchwała nr XXVIII/116/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.