Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.209.6453

Tytuł:

uchwała nr XXXV/316/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/306/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-16
Organ wydający:Rada Gminy Wieliszew
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 209 pozycja: 6453
Hasła:podatki

UCHWAŁA Nr XXXV/316/09 RADY GMINY WIELISZEW z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/306/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) Rada Gminy Wieliszew uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę nr XXXIV/306/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr 178/XXIII/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 listopada 2008r. i uchwały nr 78/XII/07 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 listopada 2007r. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew: Jan Sołtys
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.205.5993

  uchwała nr XXXIV/306/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 178/XXIII/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 listopada 2008r. i Uchwały Nr 78/XII/07 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 listopada 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.205.5995

  uchwała nr XXXIV/312/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janówek Pierwszy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.205.5996

  uchwała nr XXXIV/313/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kałuszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.2907

  uchwała nr VIII/71/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wieliszew na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieliszew

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3270

  uchwała nr XXXIII/296/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2009r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.209.6452

  uchwała nr XXVII/124/09 Rady Gminy Nur z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.209.6451

  uchwała nr XLI/254/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.209.6450

  uchwała nr XLI/253/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie: wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.209.6449

  uchwała nr XL/250/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2010 oraz inkasa tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.209.6448

  uchwała nr XL/249/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2010 oraz inkasa tego podatku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.