Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6501

Tytuł:

uchwała nr XXXV/143/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Rzewnie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 210 pozycja: 6501
Hasła:podatki

UCHWAŁA Nr XXXV/143/09 RADY GMINY RZEWNIE z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym(Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie gminy Rzewnie. § 2. Wyznacza się, na inkasentów podatków wymienionych w § 1 na terenie sołectw Gminy Rzewnie sołtysów tych wsi. § 3. Określa się wysokość wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso w wysokości 8% od kwot zainkasowanych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych. § 4. Traci moc uchwała nr XXVIII/99/93 Rady Gminy w Rzewniu z dnia 27 stycznia 1993r. w sprawie zarządzenia poboru i wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku leśnego i podatku od nieruchomości. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzewnie. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Rzewnie: Sławomir Mróz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3276

  uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.89.2013

  uchwała nr 275/XXXIX/09 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 października 2009r. w sprawie zarządzenia poboru w 2010 roku podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.2822

  uchwała nr 73/XIV/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w 2012 roku podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2471

  uchwała nr XLIV/286/2010 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.116.2198

  uchwała nr 366/LIV/2010 Rady Gminy Krzywcza z dnia 26 października 2010r. w sprawie zarządzenia poboru w 2011 roku podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Koszty uzyskania przychodu w PIT-8C

  Co jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji? Czy koszt zakupu praw poboru jest kosztem?

 • Służba wojskowa a wystawienie PIT-11

  Pracownik, którego zatrudniam został powołany do służby wojskowej na 9 miesięcy od 9.05.2007 r. Zatrudnienie trwa nadal. Od czerwca nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. (...)

 • Wyłączenie prawa pierwszeństwa poboru akcji

  Spółka akcyjna zaplanowała emisję akcji celem podwyższenia kapitału. Akcje te przewidziane są dla inwestorów zewnętrznych. Czy w takiej sytuacji obowiązuje prawo (...)

 • Zapłacenie podatku PCC przez obcokrajowca

  Poradzono mi, że powinniśmy płacić jako kupujący mieszkanie 2% podatku PCC. Jeśli sprzedający wynajmował mieszkanie i z tego tytułu był opodatkowany - rozumiem, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6500

  uchwała nr XXXV/142/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6499

  zarządzenie nr 391 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.209.6498

  uchwała nr XXXVI/202/2009 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.209.6497

  uchwała nr XXXVI/201/2009 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze gminy Wiśniew

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.209.6496

  uchwała nr XXXII/182/2009 Rady Gminy Wiśniew z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr V/21/07 z dnia 2 marca 2007r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.