Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6547

Tytuł:

uchwała nr 1201/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 821/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-17
Organ wydający:Rada Miejska w Piasecznie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 210 pozycja: 6547
Hasła:podatki

UCHWAŁA Nr 1201/XLI/2009 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 821/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr 821/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: ?5) w sołectwie Bogatki ? Józef Rokicki? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. § 3. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, na stronie internetowej www.piaseczno.eu oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 18 listopada 2009r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: Michał Szweycer
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.400

  uchwała nr 836/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.755

  uchwała nr 723/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.754

  uchwała nr 717/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.753

  uchwała nr 722/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.752

  uchwała nr 721/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

 • Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

  Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6546

  uchwała nr 1200/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6545

  uchwała nr 1199/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6544

  uchwała nr 1198/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6543

  uchwała nr 1197/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6542

  uchwała nr 1196/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.