Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6549

Tytuł:

uchwała nr 1219/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 221/XV/95 z dnia 22 listopada 1995r.(w sprawie nadania nazwy: BRZOZOWA ulicy położonej w gminie Piaseczno we wsi Kuleszówka)

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-17
Organ wydający:Rada Miejska w Piasecznie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 210 pozycja: 6549
Hasła:ulice

UCHWAŁA Nr 1219/XLI/2009 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 221/XV/95 z dnia 22 listopada 1995r. (w sprawie nadania nazwy: BRZOZOWA ulicy położonej w gminie Piaseczno we wsi Kuleszówka). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Piasecznie nr 221/XV/95 z dnia 22 listopada 1995r. w sprawie nadania nazwy: BRZOZOWA ulicy położonej w gminie Piaseczno we wsi Kuleszówka. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: Michał Szweycer
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4185

  uchwała nr 87/VI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1478/L/2010 z dnia 25.08.2010r. Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nałożenia dodatkowych zadań na Miejsko ? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.4860

  uchwała nr 87/VI/2001 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1478/L/2010 z dnia 25.08.2010r. Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nałożenia dodatkowych zadań na Miejsko ? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.5826

  rozporządzenie nr 2/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie z dnia 12 września 2011r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu piaseczyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4190

  uchwała nr 143/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Piasecznie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.705

  uchwała nr 381/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6548

  uchwała nr 1202/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 223/XII/2003 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6547

  uchwała nr 1201/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 821/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6546

  uchwała nr 1200/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6545

  uchwała nr 1199/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6544

  uchwała nr 1198/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.