Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6684

Tytuł:

uchwała nr XXXIV/34/2009 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czerwin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Czerwin
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 210 pozycja: 6684
Hasła:opłaty

UCHWAŁA Nr XXXIV/34/2009 RADY GMINY CZERWIN z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czerwin. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie, obowiązujące na terenie gminy Czerwin od dnia 1 stycznia 2010r. i stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Krzysztof Damiański

Załącznik do uchwały nr XXXIV/34/2009 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 grudnia 2009r.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czerwin. 1. Cena za dostawę wody 2,00zł/m3 2. Cena za odprowadzanie ścieków 2,80zł/m3 3. Stawka abonamentu miesięcznego od jednego wodomierza głównego 2,00zł. Ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków zawierają podatek VAT.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Krzysztof Damiański
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.632.5139

  uchwała nr LIV/396/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.883

  uchwała nr XXVIII/206/08 Rady Gminy Klembów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Klembów.

 • DZ. URZ. 2010.388.2715

  uchwała nr XLVII/350/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.3419

  uchwała nr 61/VII/11 Rady Gminy Słupno z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach Pieńkach.

 • DZ. URZ. 2010.642.5277

  uchwała nr XXXVIII/329/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciężkowice.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Podstawa prawna pobierania opłat za wodomierz

  Czy istnieje podstawa prawna do pobierania opłaty abonamentowej za wodomierz lokatora, kupiony i założony przez niego samego? Jak jest owa podstawa prawna?

 • Odłączenie wody

  Mieszkańcy (choć nie wszyscy) płacą czynsz. Jest w nim opłata za wodę. Administrator - uzurpator próbujący wyłudzić kamienice - nie płaci za wodę od miesięcy. (...)

 • Doprowadzenie sieci wodociągowej do działki

  Jestem właścicielem działki w gminie, w której zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zajmuje się przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne. W okolicy istnieje już (...)

 • Definicja zadań publicznych

  Jaka jest definicja zadań publicznych? Gdzie można ją znaleźć?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6683

  uchwała nr XXXV/140/2009 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonnie Lackiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6682

  uchwała nr XXXV/138/2009 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna Lacka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6681

  uchwała nr XXXV/136/2009 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6680

  uchwała nr XXXV/135/2009 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jabłonna Lacka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6679

  uchwała nr XL/330/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.