Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6702

Tytuł:

uchwała nr 215/XXXII/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 43/VI/07 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2007r. w sprawie wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Bodzanów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 210 pozycja: 6702
Hasła:podatki

UCHWAŁA Nr 215/XXXII/09 RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 43/VI/07 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2007r. w sprawie wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych. Na podstawie - art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), - art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 136 poz. 969, z późn. zm.), - art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz. 844, z późn. zm.), - art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682, z późn. zm.) Rada Gminy Bodzanów postanawia: § 1. W związku z wyborem w wyborach uzupełniających Pani Elżbiety Anny Górki na funkcję Sołtysa w Sołectwie Karwowo Szlacheckie; w uchwale nr 43/VI/07 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2007r. w sprawie wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych, w § 1 ust. 1 w tabeli zawierającej imienny wykaz sołtysów i odpowiednio Sołectw Gminy Bodzanów lp. 15. ? w kolumnie imię i nazwisko ? otrzymuje nowe brzmienie ?Elżbieta Anna Górka?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzanów. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów: Janusz Janowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.342

  uchwała nr 265/XL/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zaliczenia do dróg gminnych na terenie gminy Bodzanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4880

  uchwała nr 38/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.134.4272

  uchwała nr 38/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3526

  uchwała nr 115/XIV/2011 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Bodzanów na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.78.1229

  uchwała nr 218/XXXIII/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Bodzanów na rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6701

  uchwała nr 214/XXXII/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6700

  uchwała nr 213/XXXII/09 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie: podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6699

  uchwała nr 212/XXXII/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6698

  uchwała nr XXIX/127/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Miastków Kościelny

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6697

  uchwała nr XXIX/126/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na terenie gminy Miastków Kościelny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.