Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LV/353/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-12-10
Organ wydający:Rada Gminy i Miasta Bogatynia
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 212 pozycja: 3984
Hasła:podatek rolny

UCHWAŁA NR LV/353/09 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010  rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591? z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806? z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007 r. Nr 48, poz. 327? Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775? z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz 1655 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje: § 1. Obniża się cenę skupu 1q żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. z kwoty 34,10 zł do kwoty 20 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Paweł Szczotka

ID: OIKWB-VMMRW-PYMZG-DWITW-KWPYU. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/449/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.201.5601

  uchwała nr XXXVI/141/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/5/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/140/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.206.6056

  uchwała nr XXXI/128/09 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Odliczenie podatku VAT od zakupu oleju silnikowego

  Do celów prowadzonej działalności gospodarczej używam samochodów osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie odliczam podatku VAT od nabytego paliwa silnikowego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLIV/399/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia na 2010 rok limitu nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Wałbrzych, Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój i Miejskiej Gminy Boguszów Gorce.

 • uchwała nr XXXII/337/09 Rady Miasta Trzebnica z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • uchwała nr XXXII/336/09 Rady Miasta Trzebnica z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/120/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 roku oraz uchwały Nr XIII/128/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XXXIX/481/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku.

 • uchwała nr XXXIX/480/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.