Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/187/09 Rady Gminy Domaniów z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-12-10
Organ wydający:Rada Gminy Domaniów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 212 pozycja: 3990
Hasła:podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXXVI/187/09 RADY GMINY DOMANIÓW z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006 r. Nr121, poz. 844, z późn. zm.) Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje: 1) a) b) c) 2) 3) 4) 5) 6) 7) § 1. Ustala roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego: od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 728,00 zł powyżej 5, 5 tony do 9 ton włącznie 820,00 zł powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1087,00 zł od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.620,00 zł od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 355,00 zł od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, od autobusów , w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc 1.620,00 zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.755,00 zł

§ 2. Traci moc uchwała nr XXV/134/08 Rady Gminy Domaniów z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 323, poz. 4272). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Gminy: Fryderyk Bochenkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/ /187/09 Rady Gminy Domaniów z dnia 19 listopada 2009 r.

STAWKI PODATKU OD POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita(w tonach)

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej mniej niż niż 1 2

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 3 Dwie osie

inne systemy zwieszenia osi jezdnych 4

12 13 14 15

13 14 15

0 1.100 1.185 1.250 Trzy osie

1.100 1.185 1.250 1.630

12 17 19 21 23 25

17 19 21 23 25

1.690 1.725 1.775 1.810 1.885 1.885 Cztery osie i więcej

1.725 1.775 1.810 1.885 2.050 2.050

12 25 27 29 31

25 27 29 31

2.080 2.205 2.595 2.745 2.745

2.205 2.595 2.745 2.775 2.775

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/ /187/09 Rady Gminy Domaniów z dnia 19 listopada 2009 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa , ciągnik balastowy + przyczepa Stawka podatku ( w złotych )

( w tonach ) nie mniej niż mniej niż oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zwieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

0

1.745

18 25 31

25 31

1.800 1.935 2.010 Trzy osie

1.855 2.010 2.150

12

40

1.620

2.150

40

2.240

2.775

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/ /187/09 Rady Gminy Domaniów z dnia 19 listopada 2009 r. STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.380.3

  uchwała nr XXXII/325/2009 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz dodatkowych zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Amortyzacja budynku usługowo-handlowego

  Spółka zamierza nabyć nieruchomość zabudowaną w postaci działki z trwale związanym z gruntem budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni handlowej przekraczającej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVI/186/09 Rady Gminy Domaniów z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XLI/239/2009 Rady Gminy Chojnów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 • uchwała nr XLI/238/2009 Rady Gminy Chojnów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 • uchwała nr LV/355/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 • uchwała nr LV/354/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.