Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.21.565

Tytuł:

uchwała nr XXIX/195/09 Rada Miejska w Brzostku z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/2008 Rady Gminy Brzostek z dnia 19 luty 2008 rok w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach położonych na terenie gminy Brzostek

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-04-08
Organ wydający:Rada Miejska w Brzostku
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 21 pozycja: 565
Hasła:Nauczyciele - regulamin wynagradzania nauczycieli
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.359

  uchwała nr XXVI/178/09 Rada Miejska w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - Miasta Brzostek

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.78.1809

  uchwała nr XXXIV/236/09 Rada Miejska w Brzostku z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/189/05 Rady Gminy Brzostek z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1033

  uchwała nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Brzostek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1032

  uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacji na terenie Gminy Brzostek

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.182.2684

  uchwała nr XII/70/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 400kV Tarnów ? Krosno w Gminie Brzostek

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.564

  uchwała nr XXIX/194/09 Rada Miejska w Brzostku z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminy przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.563

  uchwała nr XXIX/193/09 Rada Miejska w Brzostku z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.562

  uchwała nr XXVIII/188/09 Rada Miejska w Brzostku z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w podziale Gminy Brzostek na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.561

  uchwała nr XXVIII/231/09 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Baranów Sandomierski oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.560

  sprawozdanie Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 27 marca 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łańcuckiego w 2008 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.