Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.23.620

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/447/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 23 marca 2009r. w sprawie Szkolnego Programu Stypendialnego Miasta Dębicy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-04-17
Organ wydający:Rada Miejska w Dębicy
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 23 pozycja: 620
Hasła:Stypendia
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.1455

  uchwała nr X/95/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/447/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie Szkolnego Programu Stypendialnego Miasta Dębicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2337

  uchwała nr LXIII/744/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/447/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie Szkolnego Programu Stypendialnego Miasta Dębicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.53.1346

  uchwała nr XXXI/489/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Dębicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.428

  uchwała nr XLIV/612/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miasta Dębicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.91.1511

  uchwała nr IX/86/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NR 1/2006 MIASTA DĘBICA, obszar w obrębie osiedla Wolica I. w Dębicy.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.619

  uchwała nr XXXI/312/09 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Sanocki jest organem prowadzący.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.618

  uchwała nr XXXII/239/09 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łańcucki

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.617

  uchwała nr XXXII/238/09 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach o placówkach prowadzonych przez Powiat Łańcucki

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.22.616

  informacja Starosty Leżajskiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Grodzisko Dolne, Chodaczów, Laszczyny, Opaleniska, Zmysłówka gm. Grodzisko Dolne

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.22.615

  ogłoszenie Wójta Gminy Dębowiec z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.