Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.23.633

Tytuł:

uchwała nr XXIX/208/09 Rady Gminy Cmolas z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-04-17
Organ wydający:Rada Gminy Cmolas
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 23 pozycja: 633
Hasła:Wybory - obwody głosowania
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.511

  uchwała nr XXV/176/09 Rady Gminy Dębowiec z dnia 19 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego zamkniętego obwodu głosowania Nr 7 w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.78.1821

  uchwała nr XXVII/169/09 Rady Gminy Zaklików z dnia 30 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Irenie w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/188/2009 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 11 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.495

  uchwała nr XXXVI/348/09 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 20 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1910

  uchwała nr XX/125/09 Rady Gminy Szczutowo z dnia 6 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

porady prawne online

Porady prawne

 • Zasady wyborów na sołtysa

  Obecnie trwają wybory sołtysów. Kto je przeprowadza i zwołuje zebrania? Proszę wskazać regulacje prawne dotyczące wyborów sołtysa wsi.

 • Zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej

  Podczas ZWZA doszło do głosowania grupami. Zaproponowano kandydatury, kandydaci nie byli obecni podczas zgromadzenia. Powinna być związku z tym pisemna zgoda na ich kandydowanie? (...)

 • Definicja wyborów proporcjonalnych

  Co to znaczy, że wybory są proporcjonalne a nie większościowe?

 • Procedura wyborów do Rady Pracowniczej

  W wymaganym terminie , tj. we wrześniu 2006 roku poinformowaliśmy pracowników naszej firmy o możliwości zorganizowania wyborów do rady pracowniczej (powołania rady). (...)

 • Wykonanie orzeczenia z ETE.

  Art. 1153(1) kpc mówi o konieczności nadania klauzuli wykonalności orzeczeniu sądu państwa UE zaopatrzonemu w zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego. Rozporządzenie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.632

  uchwała nr XXIX/200/09 Rady Gminy Cmolas z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Cmolas

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.631

  uchwała nr XLI/767/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.630

  uchwała nr XXIII/221/09 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.629

  uchwała nr 66/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.628

  uchwała nr 46/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.