Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.23.642

Tytuł:

decyzja nr OKR-4210-25(5)/2009/404/VIIA/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 kwietnia 2009r. (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych)

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-04-17
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 23 pozycja: 642
Hasła:Energetyka - taryfy ciepła
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.161.2334

  decyzja nr OKR-4210-58(7)/2011/404/IXA/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 października 2011r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.76.1790

  decyzja nr OKR-4210-72(5)/2009/404/VIII/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2657

  decyzja nr OKR-4210-59(8)/2010/404/IX/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.693

  decyzja nr OKR-4210-7(6)/2010/199/VIIA/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 kwietnia 2010r. zatwierdzająca zmianę tarfyfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3834

  decyzja nr OWA-4210-7(12)/2012/292/VIII/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedłożonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie.

porady prawne online

Porady prawne

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

  Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas (...)

 • Odwołanie się do Urzędu Regulacji Energetyki

  Odcięto mi energię elektryczną z tytułu nie zapłacenia należnej kwoty do zakładu energetycznego. Na tą okoliczność złożyłem wniosek do URE, że działanie zakładu (...)

 • Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

  Jaka powinna być treść wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi? Jakie dokumenty się dołącza do takiego wniosku? Do kogo składa się wniosek o wydanie (...)

 • Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę

  W jakim terminie uprawomocniają się pozwolenia na budowę? Czy jakieś przepisy określają to jednoznacznie? Czy gmina może określać taki termin indywidualnie (w tym (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.641

  porozumienie z dnia 17 kwietnia 2009r. z dnia 17 kwietnia 2009 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Podkarpackim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie przekazywania środków Funduszu Pracy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.640

  uchwała nr XXVIII/216/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.639

  uchwała nr XXIII /171/09 Rady Gminy Krzeszów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.638

  uchwała nr XXXIII/207/09 Rady Gminy Frysztak z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli oraz regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.637

  uchwała nr XXV/175/09 Rady Gminy Dębowiec z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.