Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.24.645

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/189/09 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 18 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia ,obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, wysokość oraz zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-04-24
Organ wydający:Rada Miejska w Błażowej
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 24 pozycja: 645
Hasła:Nauczyciele - regulamin wynagradzania nauczycieli
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.621

  uchwała nr XVI/148/08 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.637

  uchwała nr XXV/175/09 Rady Gminy Dębowiec z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.700

  uchwała nr XXIII/190/09 Rady Gminy Laszki z dnia 17 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego stawki i szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli dodatków do wynagrodzeń, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, warunki przyznawania i wypłacania nagród oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.338

  uchwała nr XXXV/234/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 grudnia 2008r. sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.627

  uchwała nr XXXIV/253/09 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.644

  uchwała nr XXVIII/188/09 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 18 marca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.643

  uchwała nr XXIII/188/09 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.642

  decyzja nr OKR-4210-25(5)/2009/404/VIIA/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 kwietnia 2009r. (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych)

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.641

  porozumienie z dnia 17 kwietnia 2009r. z dnia 17 kwietnia 2009 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Podkarpackim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie przekazywania środków Funduszu Pracy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.640

  uchwała nr XXVIII/216/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.