Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.24.646

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/395/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany w podziale na obwody głosowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-04-24
Organ wydający:Rada Miejska w Boguchwale
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 24 pozycja: 646
Hasła:Wybory - obwody głosowania
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.507

  uchwała nr XXVII/263/09 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany w podziale na obwody głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.5523

  uchwała nr XI/93/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w podziale Miasta Pruszkowa na stałe obwody głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.2107

  uchwała nr XI/94/2011 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.3433

  uchwała nr VI.56.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w podziale Gminy Brwinów na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1734

  postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Jasło na stałe obwody głosowania.

porady prawne online

Porady prawne

 • Głosowanie w stowarzyszeniu

  Stowarzyszenie osiedla, aby uchwalić jakąś propozycję np: składkę na jakiś cel stowarzyszenia, musi do głosowania zebrać 2/3 członków. Problem jest w tym, że trudno (...)

 • Głosowanie nad sprawą nie objętą porządkiem obrad

  Czy na zaproponowane przez Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników zdjęcie punktu z porządku obrad wymagana jest zgoda wszystkich obecnych udziałowców, czy też wystarczy (...)

 • Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

  Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

 • Wyłączenie od głosowania we wspólnocie

  Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi egzekucje komorniczą przeciwko jednemu z członków Wspólnoty . Wspólnota na wniosek dłużnika głosuje nad uchwałą o zawieszeniu tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.645

  uchwała nr XXVIII/189/09 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 18 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia ,obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, wysokość oraz zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.644

  uchwała nr XXVIII/188/09 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 18 marca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.643

  uchwała nr XXIII/188/09 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.642

  decyzja nr OKR-4210-25(5)/2009/404/VIIA/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 kwietnia 2009r. (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych)

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.641

  porozumienie z dnia 17 kwietnia 2009r. z dnia 17 kwietnia 2009 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Podkarpackim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie przekazywania środków Funduszu Pracy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.