Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.25.686

Tytuł:

uchwała nr XXVI/246/09 z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-04-27
Organ wydający:Rada Miejska w Rymanowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 25 pozycja: 686
Hasła:Nauczyciele - regulamin wynagradzania nauczycieli
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2521

  uchwała nr XXII/103/2012 Rady Gminy Nowodwór z dnia 26 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowodwór

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.657

  uchwała nr XXII/220/09 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolu i innych placówkach oświatowych prowadzonych prze Gminę Dobrzany dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.17.436

  uchwała nr XXVIII/196/09 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Kuryłówka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.63.61

  uchwała nr XXIV/129/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie i Szkole Podstawowej w Sławcu prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowogród

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3008

  uchwała nr VI/81/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia a także wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy Gołuchów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.685

  uchwała nr XXVI/244/09 z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Rymanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.684

  uchwała nr XXVI/243/09 z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.683

  uchwała nr XXVIII/226/09 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krośnieński

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.682

  uchwała nr XXX/345/09 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.681

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Przemyśl


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.