Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.26.583

Tytuł:

uchwała nr XXVI/106/08 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-03-02
Organ wydający:Rada Gminy Rzewnie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 26 pozycja: 583
Hasła:opłaty

UCHWAŁA Nr XXVI/106/08 RADY GMINY RZEWNIE z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej wynosi 5% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Rzewnie: Sławomir Mróz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.116.3370

  uchwała nr 341/XL/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3723

  uchwała nr 415/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1909

  uchwała Nr LIX/492/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej spowodowanej podziałem nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2439

  uchwała nr XVII/185/12 Rady Gminy Kościan z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.582

  uchwała nr 280/XXIX/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krubin II" w Ciechanowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.581

  uchwała nr 271/XXIX/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechanów na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.580

  uchwała nr XXV/477/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/204/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 października 2007r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2008-2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.579

  uchwała nr XXVII/127/2008 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2009 roku oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.578

  uchwała nr XXVII/126/2008 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy "Deklaracja na podatek leśny" oraz "Informacja w sprawie podatku leśnego" obowiązujących na terenie Miasta Łaskarzewa w 2009 roku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.