Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.28.792

Tytuł:

uchwała nr XXIX/215/09 Rady Gminy Medyka z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-05-06
Organ wydający:Rada Gminy Medyka
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 28 pozycja: 792
Hasła:Nauczyciele - regulamin wynagradzania nauczycieli
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.582

  uchwała nr 191/XXIV/09 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1179

  uchwała nr XXII/177/09 Rady Gminy Stubno z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.82.1875

  uchwała nr XXIX/197/09 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.33.756

  uchwała nr XLI/307/10 Rady Gminy Ostrów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.1010

  uchwała nr XXXIII/204/09 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, sposobu podziału środków na nagrody oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.791

  uchwała nr XXIX/214/09 Rady Gminy Medyka z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.790

  uchwała nr XXIX/213/09 Rady Gminy Medyka z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.789

  uchwała nr XXVII/153/09 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz jego wysokości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.788

  uchwała nr XXIII/167/09 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 13 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.787

  uchwała nr XXXI/200/08 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodzisko Dolne na 2009 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.