Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.28.795

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/263/09 Rady Gminy Wiązownica z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości gminnych na kolejny okres do 3 lat

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-05-06
Organ wydający:Rada Gminy Wiązownica
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 28 pozycja: 795
Hasła:Nieruchomości
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.233

  uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Łękawica z dnia 4 maja 2011r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. 2010.378.2608

  uchwała nr XLIX/371/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/95/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata.

 • DZ. URZ. 2010.567.4357

  uchwała nr XXXIX/276/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Czorsztyn oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.226.3617

  uchwała nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zasad wydzierżawiania i wynajmowania po raz kolejny tych samych nieruchomości tym samym stronom.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.71.1664

  uchwała nr XXIII/164/09 Wójta Gminy Jarocin z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

porady prawne online

Porady prawne

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, (...)

 • VAT od wynajmu mieszkań

  Wynajmuję kilka mieszkań, do chwili obecnej nie płaciłem podatku VAT. Jakie warunki muszę spełnić w roku 2014, aby od najmu mieszkań w dalszym ciągu nie płacić (...)

 • Terminy wypowiedzenia umowy najmu

  Jaki jest okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego zawarta na czas nieoznaczony?

 • Licytacja nieruchomości konkubiny

  Konkubinę czeka egzekucja z nieruchomości stanowiącej mieszkanie własnościowe. Konkubent zamieszkuje w tym mieszkaniu. Jest zameldowany na pobyt stały, dodatkowo ma (...)

 • Utrzymanie dróg gminnych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg gminnych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.794

  uchwała nr XXII/176/09 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie utworzenia sołectwa Widna Góra

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.793

  uchwała nr XXII/171/09 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie stałych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.792

  uchwała nr XXIX/215/09 Rady Gminy Medyka z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.791

  uchwała nr XXIX/214/09 Rady Gminy Medyka z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.790

  uchwała nr XXIX/213/09 Rady Gminy Medyka z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze nauczycieli.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.