Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIV/301/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Legnicy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-02-24
Organ wydający:Rada Miejska Legnicy
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 29 pozycja: 694
Hasła:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY NR XXXIV/301/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Legnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) uchwala się, co następuje: §1 Zmienia się nazwę części ulicy Pancernej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 186, na odcinku od ul. Chojnowskiej do ul. Lotniczej w obrębie Tarninów z obecnej nazwy ulica Pancerna na ulicę Tarasa Szewczenki ? zgodnie z załącznikiem mapowym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. §2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY ROBERT KROPIWNICKI

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Legnicy nr XXXIV/301/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. (poz. 694)
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/378/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Legnicy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/310/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmiany nazwy placu i ulicy na terenie miasta Legnicy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/326/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na obszarze miasta Legnicy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/385/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na obszarze miasta Legnicy.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/386/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na obszarze miasta Legnicy.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy ulicy a księga wieczysta

  Zamierzam kupić mieszkanie. W księdze wieczystej zgadzają się wszystkie dane za wyjątkiem nazwy ulicy, ponieważ w ubiegłym roku została "przechrzczona". Czy powyższa (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIX/265/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Smolcu

 • uchwała nr XXVII/06/09 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • uchwała nr XXI/121/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2008r. w sprawie przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca

 • uchwała nr XXXVII/232/09 Rady Miejska w Dzierżoniowie z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego dłużnika

 • uchwała nr XXXVII/229/09 Rady Miejska w Dzierżoniowie z dnia 26 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Dzierżoniowa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.