Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXV/186/2009 Rady Gminy Miłkowice z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-02-24
Organ wydający:Rada Gminy Miłkowice
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 29 pozycja: 704
Hasła:alimenty,ośrodki pomocy społecznej

UCHWAŁA RADY GMINY MIŁKOWICE NR XXXV/186/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje: §1 Upoważnia się Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych uregulowanych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.). §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY PIOTR KRAWCZYK
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.84.2192

  uchwała nr XXXII/215/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 15 października 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXI/263/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.561

  uchwała nr XXVI/239/09 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.323.563

  uchwała nr X/93/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/264/08 Rady Miasta Słubice z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVI/159/09 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom, zatrudnionym w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łagiewniki

 • uchwała nr XXXI/291/09 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • uchwała nr XXIV/123/2008 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarny Bór na 2009 rok

 • uchwała nr XXIII/121/09 Rady Gminy Cieszków z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 • uchwała nr XXIII/119/09 Rady Gminy Cieszków z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszkowie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.