Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 10/2009 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w do-mach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-02-24
Organ wydający:Starosta Zgorzelecki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 29 pozycja: 719
Hasła:koszty utrzymania

ZARZĄDZENIE STAROSTY ZGORZELECKIEGO NR 10/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2, ust. 3 w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) Starosta Zgorzelecki zarządza, co następuje: §1 Ustala się miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego w 2009 r. w wysokości: 1. 2 279,45 zł dla Domu Pomocy Społecznej ?Ostoja? w Zgorzelcu; 2. 2 360,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej ?Jutrzenka? w Zgorzelcu; 3. 2 027,06 zł dla Domu Pomocy Społecznej ?Jędrek? w Opolnie Zdroju. §2 Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. §3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od miesiąca następnego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. STAROSTA ZGORZELECKI PIOTR WORONIAK
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 45/2009 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2009 Starosty Zgorzeleckiego dotyczącego ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 16/2010 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 23 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 2/2011 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 3/2012 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 7/2010 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 11/09 Starosty Trzebnickiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Obornikach Śl.

 • zarządzenie nr 4/09 Starosty Milickiego z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą ?Dom nad Baryczą? w Sułowie w 2009 r.

 • zarządzenie nr 3/09 Starosty Milickiego z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach 2009 r.

 • zarządzenie nr 14/2009 Starosty Kłodzkiego z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia tekstu ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 • zarządzenie nr 5/2009 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2009 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.