Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 11/2009 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-02-24
Organ wydający:Starosta Zgorzelecki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 29 pozycja: 720
Hasła:koszty utrzymania

ZARZĄDZENIE STAROSTY ZGORZELECKIEGO NR 11/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckego Na podstawie art. 86 ust. 7 i 7a w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) Starosta Zgorzelecki zarządza, co następuje: §1 Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego w 2009 r. w wysokości: 1. 1 561,56 zł dla Rodzinnego Domu Dziecka ?Promyk Słońca? w Lasowie. §2 Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. §3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od miesiąca następnego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. STAROSTA ZGORZELECKI PIOTR WORONIAK
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 7/2010 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Starosty Biłgorajskiego z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w 2011r.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 7/2011 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu Dom Dziecka

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Słubickiego z dnia 24 marca 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie Powiatu Słubickiego w 2009r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Opiekun dziecka jego przedstawicielem

  Czy dyrektor Domu Dziecka może być przedstawicielem ustawowym wychowanka w procesie karnym?

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Rodzina zastępcza - prawa i obowiązki

  Czy rodzina zastępcza musi na każde żądanie matki mającej ograniczone prawa rodzicielskie oddawać jej dziecko na kilka dni nie wiedząc dokładnie gdzie i z kim będzie (...)

 • Władza ojczyma nad dzieckiem

  Matka 5-latka wyszła powtórnie za mąż. Ojciec dziecka żyje i ma ograniczone prawa rodzicielskie, ponieważ nie mieszka z synem. Jakie prawa do dziecka ma mąż matki? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 10/2009 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w do-mach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego

 • zarządzenie nr 11/09 Starosty Trzebnickiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Obornikach Śl.

 • zarządzenie nr 4/09 Starosty Milickiego z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą ?Dom nad Baryczą? w Sułowie w 2009 r.

 • zarządzenie nr 3/09 Starosty Milickiego z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach 2009 r.

 • zarządzenie nr 14/2009 Starosty Kłodzkiego z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia tekstu ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.