Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.29.818

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/203/09 Rady Gminy Jezowe z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/03 Rady Gminy Jeżowe z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Jeżowe

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-05-08
Organ wydający:Rada Gminy Jeżowe
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 29 pozycja: 818
Hasła:Opłaty - targowa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.97.1599

  uchwała nr VIII/46/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Jeżowe Zaborczyny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.132.2039

  uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jeżowe Zaborczyny

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.684

  uchwała nr XLIII/279/ 10 Rady Gminy Jeżowe z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jeżowe Zagościniec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.132.2038

  uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/209/09 Rady Gminy Jeżowe z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jeżowe na lata 2009-2014

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.165.2385

  uchwała nr XI/63/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 23 września 2011r. w sprawie : uchwalenia Statutu Gminy Jeżowe.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.817

  uchwała nr XXXIII/202/09 Rady Gminy Jezowe z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.816

  uchwała nr XXXIII/201/09 Rady Gminy Jezowe z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.815

  uchwała nr XXV/201/09 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.814

  uchwała nr XX/144/09 z dnia 13 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.813

  uchwała nr XXXIV/219/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.