Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.29.820

Tytuł:

uchwała nr XXIX/154/09 Rady Gminy Mielec z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/122/2005 z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-05-08
Organ wydający:Rada Gminy Mielec
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 29 pozycja: 820
Hasła:Nauczyciele - regulamin wynagradzania nauczycieli
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6026

  uchwała nr 145/XXII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Lubowidzu Nr 94/XVII/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wysokości dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.739

  uchwała nr XXX/214/09 Rady Gminy Przecław z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/154/2005 z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.1018

  uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały NR XXII/139/2005 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia dla terenu gminy Chmielnik liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. 2011.245.1968

  wyrok nr II SA/Kr 846/10 z dnia 30 września 2010r. z dnia 30 września 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 846/10 ze skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 lutego 2005 r., Nr XXII/200/05 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie opłat za pobieranie wody

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.81.1518

  uchwała nr XXXVIII/432/2010 Rady Gminy Zaleszany z dnia 30 lipca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/239/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zaleszany

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek wysłania PIT-ów przez pracodawcę

  W jakim terminie Pracodawca musi złożyć PIT-y swoich pracowników w Urzędzie Skarbowym w 2005 r.? Do końca Stycznia czy do końca Lutego 2005 r.?

 • Uchwała wspólnoty mieszkaniowej a nieważność bezwzględna

  Czy uchwała wspólnoty mieszkaniowej może zostać dotknięta nieważnością bezwzględną?

 • Odsetki za zwłokę przy dostawie towaru

  Dostawa towaru 15.01.2005 z terminem płatności 15.02.2005, faktyczna zapłata nastąpiła w dniu 30.06.2005 roku. W jakim okresie po uregulowaniu płatności z tytułu faktury (...)

 • Ukończenie studiów i składki ZUS

  Uczeń szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej oraz student do ukończenia 26 roku życia wykonujący umowę zlecenie nie podlega ubezpieczeniom społecznym (...)

 • PIT-11/8B

  W jakim terminie należy wydać zwolnionemu pracownikowi PIT-11? Załóżmy, że umowę o pracę rozwiązano w dniu 31.10.05, a ostatnie wynagrodzenie za m-c październik (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.819

  uchwała nr XXX/215/09 Rady Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w postaci zasiłków celowych i pomocy rzeczowej ze środków pomocy społecznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.818

  uchwała nr XXXIII/203/09 Rady Gminy Jezowe z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/03 Rady Gminy Jeżowe z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Jeżowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.817

  uchwała nr XXXIII/202/09 Rady Gminy Jezowe z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.816

  uchwała nr XXXIII/201/09 Rady Gminy Jezowe z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.815

  uchwała nr XXV/201/09 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.