Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.30.826

Tytuł:

uchwała nr XXIX/460/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Cennika Usług Przewozowych Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Dębicy na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne Miasta Dębica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-05-12
Organ wydający:Rada Miejska w Dębicy
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 30 pozycja: 826
Hasła:Transport lokalny
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.119.1815

  uchwała nr XI/118/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia CENNIKA USŁUG PRZEWOZOWYCH Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Dębicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.1829

  uchwała nr XXXIV/533/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 października 2009r. w sprawie zmiany Cennika usług przewozowych Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Dębicy wprowadzonego uchwałą Nr XXII/348/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 września 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.75

  uchwała nr XXIX/448/09 Rady Gminy Dębica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych przejazdów członków Polskiego Związku Niewidomych na liniach komunikacyjnych obsługiwanych taborem autobusowym Miejskiej Komunikacji Samochodowej Spółka z o. o. w Dębicy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.26

  uchwała nr XX/216/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany CENNIKA USŁUG PRZEWOZOWYCH Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Dębicy wprowadzonego Uchwałą Nr XI/118/11 z dnia 13 czerwca 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.357

  umowa Burmistrza Miasta Dębica z dnia 23 lutego 2009r. zawarta w Dębicy pomiędzy Powiatem Dębickim a Gminą Miasto Dębica w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasto Dębica na realizację zadania pod nazwą: ?Przebudowa ul. 1-go Maja w Dębicy w rejonie wiaduktu PKP linii Nr 91 Kraków Medyka wraz z infrastrukturą techniczną?.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.825

  uchwała nr XXXIV/261/09 Rady Gminy Raniżów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/08 dla terenu położonego w Raniżowie p.n. ? Borki II?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.824

  uchwała nr XXXIV/260/09 Rady Gminy Raniżów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/08 dla terenu położonego w Raniżowie w rejonie ?Osiedla Borki?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.823

  uchwała nr XX/159/09 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze, w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizację innych zadań statutowych szkoły.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.822

  uchwała nr XX/158/09 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.821

  uchwała nr XXIX/155/09 Rady Gminy Mielec z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mielec

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.